70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
15 GODINA JIMA MARSHALLA

“U proljeće 1996. godine fotografisao sam Sarajevo, ne tako dobrim, Nikon 35 mm aparatom. U proljeće 2015. godine napravio sam iste fotografije sa identičnih lokacija, ne tako dobrim, Nikon DSLR aparatom. Fotografije iz 1996. godine uslikane samo nekoliko sedmica nakon reintegracije Grbavice, kada su se još uvijek u gradu mogle jasno vidjeti, osjetiti i namirisati posljedice opsade. A ipak, postojao je osjećaj nade, osjećaj slobode. Ljudi su planirali odlazak na more po prvi put u pet godina, odlučni da stignu tamo, pa makar i pješke. Djeca su se igrala na Vilsonovom, a roditelji vodili računa o tome da ostanu na pravoj strani trake upozorenjao minama, razvučene duž rijeke. Bašte kafića su bile prepune, raskrsnice otvoreni prostori, a sve barikade su nestale. Nije više bilo potrebe za trčanjem, niti je bilo potrebe za skrivanjem. Fotografije iz 2011. godine pokazuju transformaciju grada. Ostalo je samo nekoliko znakova opsade, samo “ruže” i možda pokoja riječ “sklonište” išarana na zidovima. Inače, bombardovane zgrade i razbijeni prozori su danas obnovljeni i ponovo rođeni kao stanovi, kancelarije i bolnički odjeli. Djeca koja se igraju na Vilsonovom šetalištu poznaju ove zgrade i ulice samo onakve kakve su danas, a većina njihovih roditelja, uključujući i mene fotografa, često kažu: “Ništa se ne mijenja, nema poboljšanja, sve je isto.” Kombinovane fotografije pokazuju velike promjene i poboljšanje u zadnjih 15 godina. One ilustruju čudo ljudskog duha. Pokazuju da budućnost Sarajeva nije predodređena, ali može biti oblikovana i poboljšana.” Jim Marshall je rođen i odrastao u Škotskoj, a živi i radi u Bosni i Hercegovini.

15 GODINA JIMA MARSHALLA / 15 YEARS BY JIM MARSHALL