70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
Cijene ulaznica

Za odrasle: 5 KM

Za školske grupe: 2 KM

Za osobe sa invaliditetom: 1 KM

Kustosko vođenje na engleskom jeziku: 30 KM

Kustosko vođenje na bosanskom jeziku: 20 KM