70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

OTKRIJTE
Saznajte više o događajima i aktivnostima Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
Cijene ulaznica

Za odrasle: 5 KM

Za školske grupe: 2 KM

Za osobe sa invaliditetom: 1 KM

Kustosko vođenje na engleskom jeziku: 30 KM

Kustosko vođenje na bosanskom jeziku: 20 KM