70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
Fotografska građa koja se čuva u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine je izuzetno važan dio fonda bosanskohercegovačke fotografske baštine. Sveukupno, s reprodukcijama Zbirka sadrži oko 100 000 fotografija. Zbirka fotografija je trenutno u procesu reorganizacije muzejske građe i prostornog renoviranja. To je treća zbirka Historijskog muzeja BiH koja je u posljednje tri godine prošla kroz tehničku obnovu prostorija i reorganizaciju građe. Izložba „Foto-depo“ je prva prezentacija rada na Zbirci, a govori o važnosti fotografije kao historijskog i muzeološkog dokumenta, o radu fotografske službe Muzeja i o ulozi fotografija u produkciji izložbi. 
Posjetitelji imaju priliku da vide kako su se nekada „fotošopirale“ fotografije, staklene ploče koje su koristile prije otkrića fotografskog filma, najčešće korištene fotografije iz Zbirke, stare alate i sprave iz foto-laboratorije Muzeja revolucije BiH. 

“FOTO-DEPO”/”PHOTO-DEPOT”