70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
“FOTO-DEPO”
Fotografska građa koja se čuva u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine je izuzetno važan dio fonda bosanskohercegovačke fotografske baštine. Sveukupno, s reprodukcijama Zbirka sadrži oko 100 000 fotografija. Zbirka fotografija je trenutno u procesu reorganizacije muzejske građe i prostornog renoviranja. To je treća zbirka Historijskog muzeja BiH koja je u posljednje tri godine prošla kroz tehničku obnovu prostorija i reorganizaciju građe. Izložba „Foto-depo“ je prva prezentacija rada na Zbirci, a govori o važnosti fotografije kao historijskog i muzeološkog dokumenta, o radu fotografske službe Muzeja i o ulozi fotografija u produkciji izložbi. 
Posjetitelji imaju priliku da vide kako su se nekada „fotošopirale“ fotografije, staklene ploče koje su koristile prije otkrića fotografskog filma, najčešće korištene fotografije iz Zbirke, stare alate i sprave iz foto-laboratorije Muzeja revolucije BiH. 
 

“FOTO-DEPO”/”PHOTO-DEPOT”

dsc_9090
dsc_9099
dsc_9091
dsc_9114
dsc_9095
dsc_9092
dsc_9117
dsc_9119
dsc_9109
dsc_9116
dsc_9115
dsc_9125
dsc_9127
dsc_9118
dsc_9121
dsc_9124
dsc_9126
dsc_9130
dsc_9129