70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

OTKRIJTE
Saznajte više o događajima i aktivnostima Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
NAS
ŠTA MOŽEMO VIDJETI I RADITI U HMBIH
PODACI

HISTORIJSKI MUZEJ

Zmaja od Bosne 5
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
TELEFON: +387 33 226 098
FAX: +387 33 226 098
CENTRAL: +387 33 210436
EMAIL: info@muzej.ba
DIRECTOR
ELMA HASIMBEGOVIC
hasimbegovic@muzej.ba
EKSPONAT MJESECA
EKSPONAT MJESECA