70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina

U okviru “Mjeseca muzeja 2017.” najavljujemo dvije izložbe, koje ćemo otvoriti u ovoj sedmici.

Izložba „Sunčana strana modernizma – Turistička arhitektura Borisa Magaša, Ante Rožića i Branka Žnidareca“, 16.11.2017.
Ova izložba govori o 1960-tim u arhitekturi Jugoslavije. Jugoslavenska arhitektonska kultura na svojem je vrhuncu, a, neočekivano, upravo komodificirana i visoko normirana tipologija hotela postaje jedan od glavnih poligona arhitektonskih istraživanja. Tipološki inovativan, formalno elegantan i tektonički discipliniran projekt Muzeja revolucije u Sarajevu, danas Muzeja historije BiH, Borisa Magaša, Ede Šmidihena i Branka Horvata, jedna je od ishodišnih točaka istraživanja hrvatskih arhitekata 1960-ih i utoliko ga se treba čitati kao integralni dio izložbe. Kao i brojne turističke gradnje i modernističko naslijeđe naše bliske povijesti, i Muzej historije tek očekuje svoju obnovu. No, jednako važno kao i sama fizička restitucija, jest i razumijevanje progresivne uloge arhitekture u izgradnji «sunčane strane» društva. Ako danas i nije moguća doslovna obnova takve pozicije arhitekture, ključno je kritičko razumijevanje i afirmacije društvenih i kulturnih vrijednosti modernizacije druge polovice 20. stoljeća. Ako se taj optimizam i te vrijednosti ne očuvaju, obnovljeni arhitektonski artefakti ostat će samo neživi spomenici sve teže razumljive prošlosti.

Izložba „Mona Liza i Supermen: Džon Kenedi i “Nova granica” kulture“, 17.11.2017.
Izložba će publici na zanimljiv način predstaviti život predsjedničkog para Kenedi: od inauguracije, kulturnog aktivizma, odnosa prema savremenoj umjetnosti, trke u svemir, sve do tragičnog završetka jednog od omiljenih ličnosti američke istorije. Političke i društvene okolnosti koje su početkom sedme decenije XX vijeka dovele do strateške promjene pravca u zvaničnoj kulturnoj politici SAD biće predstavljene kroz niz fotografija, popularnih časopisa, stripa i autentičnih dokumentarnih materijala koji su doveli do stvaranja kulta ličnosti Džona Kenedija.