70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
SUVENIRNICA

Suvenirnica Historijskog muzeja BiH je otvorena 2013. godine, kao projekat koji je podržan od strane Ministarstva civilnih poslova BiH. Smještena je u ulaznom holu muzeja i nudi posjetiocima suvenire inspirisane predmetima karakterističnim za pojedina historijska razdoblja Bosne i Hercegovine. Veći dio ponuđenih suvenira su autorski rad samog Muzeja, a manji broj akademskih slikara, akademskih kipara, grafičkih dizajnera, kreativaca i ljubitelja historije i umjetnosti. Cilj suvenirnice je promovisati bogatu historiju Bosne i Hercegovine, artefakte Historijskog muzeja BiH unikatnim suvenirima koje možete kupiti samo u Muzeju.