70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

OTKRIJTE
Saznajte više o događajima i aktivnostima Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine
SUVENIRNICA

Suvenirnica Historijskog muzeja BiH je otvorena 2013. godine, kao projekat koji je podržan od strane Ministarstva civilnih poslova BiH. Smještena je u ulaznom holu muzeja i nudi posjetiocima suvenire inspirisane predmetima karakterističnim za pojedina historijska razdoblja Bosne i Hercegovine. Veći dio ponuđenih suvenira su autorski rad samog Muzeja, a manji broj akademskih slikara, akademskih kipara, grafičkih dizajnera, kreativaca i ljubitelja historije i umjetnosti. Cilj suvenirnice je promovisati bogatu historiju Bosne i Hercegovine, artefakte Historijskog muzeja BiH unikatnim suvenirima koje možete kupiti samo u Muzeju.