70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
AKTIVNOSTI PROJEKTA“ZATIRANJE HISTORIJE I SJEĆANJA”

Historijski muzej BiH je jedan od partnera u međunarodnom projektu “Zatiranje historije i sjećanja”. Nizom događaja – izložbi, seminara, konferencija, studijskih putovanja i prezentacija – tokom 2016, 2017. i 2018. godine je, zahvaljujući podršci Evropske unije u okviru programa Evropa za građane, realizovan ovaj projekat. Projekat je realizovan kroz saradnju pet organizacija iz:

  • Hrvatske (Documenta, SENSE Centar)
  • Srbije (Fond za humanitarno pravo)
  • Bosne i Hercegovine (Historijski muzej BiH)
  • Holandije (Europa Nostra).

Interaktivni narativ “Zatiranje historije i sjećanja” u produkciji Sense – Centra za tranzicijsku pravdu predstavljen je krajem 2016. godine u više gradova na prostoru bivše Jugoslavije, a potom su uslijedile izložbe: “Spomenici na nišanu – Zatiranje historije i sjećanja”, koje su postavljene u Zagrebu (Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Beogradu (Centar za kulturnu dekontaminaciju), Sarajevu (Historijski muzej Bosne i Hercegovine), Puli (SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu) i Haagu (Atrium City Hall). Sarajevsku i izložbu u Haagu je otvorio sudija Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a onu u Puli Serge Brammertz, Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, uz učešće tužilaca iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

EU program Evropa za građane nam je omogućio da uz ovu izložbu povežemo studijsko putovanje (Sarajevo – Mostar – Dubrovnik) i regionalni seminar za srednjoškolske profesore historije iz Hrvatske, BiH i Srbije na temu zaštite i očuvanja kulturnog naslijeđa.

Centralni događaj projekta bila je međunarodna konferencija “Uništavanje kulturnog naslijeđa, poslijeratna obnova i izgradnja povjerenja” održana u Puli u oktobru 2017.

U nastavku su aktivnosti implementirane u Historijskom muzeju BiH:

23.-27. juna 2017. Regionalni seminar nastavnika / Studijsko putovanje Sarajevo – Mostar – Dubrovnik / Edukacijski ciklus na temu zatiranje kulturnog naslijeđa i uništavanja vjerskih i kulturnih objekata tokom ratnih sukoba, predstavlja značajni dio projekta Zatiranje historije i sjećanja. Program je realiziran u suradnji sa Europskom udrugom nastavnika historije EUROCLIO, a činile su ga tri cjeline: stručno vodstvo na izložbi Spomenici na nišanu – Zatiranje povijesti i sjećanja Sarajevo, regionalni seminar koji se održao u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, 24. i 25. juna, te studijsko putovanje koje je započelo 25. juna u Sarajevu, a osim Sarajeva uključilo je Mostar i Dubrovnik.

https://www.documenta.hr/hr/regionalni-seminar-nastavnika-studijsko-putovanje-sarajevo-mostar-dubrovnik-23.-27.-lipnja-2017.html

23.06.2017. / U SARAJEVU OTVORENA IZLOŽBA “SPOMENICI NA NIŠANU” / Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Karmel Ađus/Carmel Agius, otvorio je u Historijskom muzeju BiH izložbu “Spomenici na nišanu – Zatiranje historije i sjećanja”, posvećenu uništavanju spomenika tokom ratova u BiH, Hrvatskoj i na Kosovu.

https://www.sense-agency.com/tribunal_(mksj)/u-sarajevu-otvorena-izlozba-“spomenici-na-nisanu.25.html?cat_id=1&news_id=17218

18.11.2016. / PREDSTAVLJANJE NARATIVA O UNIŠTAVANJU KULTURNE BAŠTINE, Zagreb, Sarajevo / U Historijskom muzeju BiH u Sarajevu i zagrebačkom muzeju Mimara je predstavljen interaktivni narativ “Zatiranje historije i sjećanja” u produkciji SENSE-Centra za tranzicijsku pravdu.

https://www.sense-agency.com/tribunal_(mksj)/predstavljanje-narativa-o-unistavanju-kulturne-bastine.25.html?cat_id=1&news_id=17140

 

Detaljni izvještaj o aktivnostima projekta “Zatiranje historije i sjećanja” možete naći na linku https://www.documenta.hr/assets/files/Godisnji%20izvjestaji/SENSE—Targeting-History-and-Memory-1.pdf