Informacije:
E-mail: histmuz@bih.net.ba
Tel/Fax: + 387 33 210 416

Ured direktora
Tel: + 387 33 226 098
E-mail: hasimbegovic.elma@muzej.ba

Zbirka umjetničkih djela
E-mail: hadzirovic.svjetlana@muzej.ba

Zbirka trodimenzionalnih predmeta:
E-mail: karapus.amar@muzej.ba

Biblioteka:
E-mail: hodzic.elma@muzej.ba

Zbirka fotografija:
E-mail: krizanovic.tijana@muzej.ba

Radno vrijeme:
09:00 – 19:00h

Karte: 
Odrasli: 7KM 
Djeca: 2KM
Osobe s poteškoćama: 1KM

 

Kustosko vođenje dostupno uz najavu – Bosanski / Engleski

Za grupne i školske posjete obratite se putem kontakata za informacije.