70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
News
Observing walls

U Historijskom muzeju BiH započela je realizacija projekta Observing walls u suradnji sa Nacionalnim muzejem suvremene Historije i Beletrina muzejem iz Slovenije, Stiftung Mauer iz Njemačke i Quarantasettezeroquattro iz Italije. Projekat Obserwing walls: 1989. – 2019. će obrađivati problematiku ZIDA kao fizičke stvarnosti, ali i mentalne granice u tri Europska grada; Berlin, Gorizia i Sarajevo. […]

News
Open call “Learning from a violent past for the peaceful future”

Otvoren je poziv za prijavu nastavnika, studenata i drugih eksperata u polju podučavanja historije za projekat “Learning from a violent past for the peaceful future” koji Historijski muzej BiH realizira u suradnji sa ZFD Forumom BiH iz Sarajeva, Buchenwald memorijalom iz Njemačke i Camp des Milles memorijalom iz Francuske. Poziv ostaje otvoren do 15 jula […]

News
Call for applications

“How can arts and culture contribute to dealing with difficult pasts and to reconciliation in Europe?” Seminar cycle Bosnia and Herzegovina – Croatia – France – Germany in the framework of the South Eastern Europe Initiative of the Franco-German Youth Office and of Memory Lab – Transeuropean Exchange Platform on History and Remembrance Call for applications Aims, […]

News
Zbornik radova Historijskog Muzeja Bosne i Hercegovine

U periodu od 1975. godine do 1990. godine muzej je objavio 11 brojeva Zbornika radova s željom da se kroz časopis okupljaju vlastite i saradničke snage, s ciljem unaprjeđivanja i produbljivanja muzeološke i  historiografske prakse u Bosni i Hercegovini. Nakon rata 1992-1995 je muzej, zajedno sa drugim institucijama kulture sa državnim predznakom, ostao izvan pravnih […]