70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
Open call “Learning from a violent past for the peaceful future”

Otvoren je poziv za prijavu nastavnika, studenata i drugih eksperata u polju podučavanja historije za projekat “Learning from a violent past for the peaceful future” koji Historijski muzej BiH realizira u suradnji sa ZFD Forumom BiH iz Sarajeva, Buchenwald memorijalom iz Njemačke i Camp des Milles memorijalom iz Francuske. Poziv ostaje otvoren do 15 jula 2018. godine. Za vise informacija o pozivu za prijave pogledati dokument Open call, a za detaljnije informacije o samom projektu pogledati dokument Info project.