Wake up, Europe!

Digitalna platforma Wake up Europe je sastavljena od sto priča o međunarodnoj solidarnosti i inicijativama grupa i pojedinaca sa građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine u toku rata 1992-1995. Zapadne vlade su prema ratu u Bosni i Hercegovini zauzele pasivan stav, a za većinu u Evropi rat je bio samo TV događaj. Međutim, u isto vrijeme postojali su brojni građani, umjetnici, intelektualci, novinari, parlamentarci, gradovi, neformalne grupe građana i nevladinih organizacija širom Evrope koji su odlučili da neće biti samo nijemi posmatrači, i koji su često bili vrlo kritički nastrojeni prema vlastitim vladama. Bila je to heterogena mobilizacija, kombinacija humanitarnog i građanskog angažmana, često kao odgovor i u vezi sa onima u Sarajevu i BIH koji su bili uključeni u građansku, kulturnu i intelektualnu odbranu bosanskog načina života i zemlje, a koji su upućivali pozive vanjskom svijetu da ne ostane pasivan, sumiranim oko slogana “Wake up Europe!”

Izborom od 100 primjera želimo ponuditi kaleidoskop koji ilustrira različite dimenzije solidarnosti: prikazujemo primjere iz različitih zemalja, iz različitih područja djelovanja (npr. humanitarni konvoji, pomoć izbjeglicama, demonstracije, kulturne aktivnosti), različitih ciljnih grupa (npr. mladi, žene, sindikati, građanske grupe), i različitih diskursa i tema o kojima se razgovaralo, kao što je npr. sjećanje na Drugi svjetski rat ili pitanje vojne intervencije u BiH.

Digitalna platforma se naslanja na istraživanja i izložbu „Wake up Europe! Mobilizacija podrške i solidarnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane tokom rata 1992-1995” koju je 2021. godine organizovao Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u saradnji sa Memory Lab, a uz podršku Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini i Goethe instituta Bosna i Hercegovina.

Na tridesetu godišnjicu od početka opsade Sarajeva, Historijski muzej Bosne i Hercegovine kreirao je digitalnu platformu „Wake up Europe!“ sa primjerima međunarodne podrške i solidarnosti iz 1990-ih, ne samo da pruži saznanja o manje poznatoj dimenziji rata u Bosni i Hercegovini, nego i da otvori pitanje solidarnosti danas. Nadamo se da iskustva iz nedavne prošlosti mogu potaknuti razmišljanja o mogućnostima i značenju solidarnosti u aktuelnim ratnim i kriznim situacijama, pogotovo u svjetlu rata u Ukrajini.

Projekat digitalne platforme Wake up Europe je finansiran od strane  “International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021” Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Goethe Instituta i drugih partnera:  www.goethe.de/relieffund.