Stalne postavke

Ay, Carmela

Izložba “Ay, Carmela” nastala je u simbiozi muzeja i teatra. Ova postavka je pozorišne rekvizite i kostime pretvorila u muzejske eksponate koji komuniciraju sa historijom XX stoljeća. Izložba je nastala muzealizacijom jedne od najtrajnijih teatarskih predstava u novijoj historiji BiH: predstave Ay, Carmela. Ovu predstavu nazivaju “emotivnom hronikom sjećanja na Španski građanski rat”. Kroz više od dvije decenije izvođenja, Carmela i Paulino su stvorili novu publiku, promovirali pozitivne društvene vrijednosti i napravili od predstave “Ay, Carmela” naslijeđe. Tema predstave, pokušaj dvoje umjetnika da stvaranjem zaustave neminovnu smrt, simbolički se prepliće sa različitim historijskim referencama, propituje, otvara prostor za dijalog – i upravo zbog toga zaslužuje da postane muzejska postavka. Izložbu čine i autentični muzejski eksponati Historijskog muzeja BiH koja tematizira Španski građanski rat i učešće bosanskohercegovačkih građana u Internacionalnim brigadama. 

Izložba je nastala kao rezultat saradnje muzeja sa glumicom Selmom Alispahić i SARTR-om.