Arhiv izložbi

Kako sačuvati cjlovitu i multietničku BiH? Predsjedništvo RBIH 1992-1995

Kroz historijske izvore, zapisnike i odluke, transkripte razgovora vođenih na sjednicama od aprila 1992. do kraja rata, izložba pokazuje kako je, nakon proglašenja ratnog stanja, Predsjedništvo Republike BiH preuzelo ključnu ulogu u vođenju službene politike i postalo najvažnija institucija u međunarodno priznatoj Republici Bosni i Hercegovini. Na izložbi je predstavljena i prva zastava RBiH koja je stajala na glavnom ulazu u Predsjedništvu, čija oštećenja pokazuju koliko je sama zgrada bila na udaru granatiranja. Iz muzejske kolekcije izložen je i satelitski telefon – jedina komunikacija Predsjedništva s ostatkom svijeta u prvim mjesecima rata. Značajan broj dokumenata i predmeta preuzeti su iz privatnih arhiva i predstavljeni na izložbi, poput manje poznatih fotografija zgrade, dokumenata s mirovnih pregovora, kao i ličnih memoriabilija članova Predsjedništva s takvih susreta. Javnosti je prvi put predstavljena i kopija mirovnog sporazuma na engleskom jeziku potpisanog u Dejtonu, na osnovu kojeg je uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini, ali i mapa s kojom je delegacija Republike Hrvatske pristupila ovim pregovorima.

Izložba je realizirana u saradnji s Ministarstvom nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo.

Kustosice izložbe

Dina Memić i Elma Hašimbegović