Arhiv izložbi

Uživo iz Sarajeva: Kako su strani novinari izvještavali o opsadi

Opsada Sarajeva je vijest koja je odjeknula u svijetu. Veliki broj stranih novinara, fotoreportera i snimatelja dolazi u Sarajevo – njihov rad ne samo da je pokrivao hronologiju rata, već je vršio uticaj na odnos javnosti prema opsadi Sarajeva. Izložba „Uživo iz Sarajeva: kako su strani novinari izvještavali o opsadi“ je zamišljena kao sastavni dio stalne postavke „Opkoljeno Sarajevo“. Za razliku od izložbe Opkoljeno Sarajevo, koja priča o ratu iz perspektive građana/građanki Sarajeva, ova izložba govori o istoj temi kroz objektiv stranih novinara. Izložbu čine predmeti vezani za novinarstvo na internacionalnom planu: kamere, aparati korišteni za izvještavanje i lični predmeta novinara koji postaju muzejski predmeti važni za rekonstrukciju kako pojedinačnih događaja, tako i šireg konteksta opsade. Izložbu čine dvije teme: novinari o opsadi Sarajeva i novinari u opkoljenom Sarajevu. Kako izgleda opsada iz perspektive stranih medija? Šta je činilo infrastrukturu u kojoj su boravile strane medijske kuće? Koje priče iz opkoljenog Sarajeva su pokazane u svijetu? Kako je izgledao život stranih novinara u ratu: kako su pripremali priče i obavljali svoje poslove u ratnim okolnostima? Na izložbi “Uživo iz Sarajeva: Kako su strani novinari izvještavali o opsadi” su predstavljene fotografije i predmeti eminentnih novinara i reportera, ali i oprema pomoću koje su vijesti o opsadi Sarajeva emitovane u svijet. Ova izložba je zamišljena kao platforma/otvoreni arhiv predstavljen u izložbenom prostoru – koji svakodnevno biva dopunjen novom građom i koji je dostupan publici za istraživanja.  

Izložba „Uživo iz Sarajeva: Kako su strani novinari izvještavali o opsadi“ je rezultat saradnje muzeja i Hotel History Foundation, a nastala je na osnovu istraživanja historičara Kennetha Morrisona, koji djeluje pri De Montfort Univerzitetu (UK). 

Kustosica izložbe

Elma Hodžić

Dizajn

Vedad Hadžihasanović