Arhiv izložbi

Pazi, Snajper

Izložba je nastala kao rezultat istraživanja Paula Lowa, fotografa koji je za vrijeme opsade Sarajeva napravio značajan doprinos dokumentiranju rata, i Historijskog muzeja BiH koji već deceniju muzeološki proučava opsadu. Izložba je tokom 2022. godine bila na stalnoj ekspoziciji muzeja, povodom obilježavanja 30 godina od početka opsade Sarajeva. “Aleja snajpera” je jedan od zloglasnih termina opsade Sarajeva 1992-1995. Epicentar aleje je u neposrednoj blizini Historijskog muzeja BiH. Ova izložba historiografski i geografski dekonstruiše “aleju snajpera” kroz široku lepezu muzeološkog diskursa: kroz 3D model (Projekt V Arhitektura), izvještaje Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, izjave očevidaca. Fotografi Ron Haviv, Rikard Larma, Paul Lowe, Enric Marti i Gervasio Sanchez kroz objektiv bilježe scene “aleje snajpera” koje su predstavljene na izložbi. Izložbu čini i multimedijalna instalacija Paula Lowea, te umjetnički radovi domaćih i međunarodnih umjetnika (Adela Jušić, Vladimir Miladinović i Paul Coldwell).

Izložba je u 2022. godini gostovala u Beogradu, gdje je premijerno predstavljen rad “SNAJPER” Vladimira Miladinovića, zasnovan na balističkom izvještaju o snajperskim dejstvima tokom opsade Sarajeva i civilinim žrtvama stradalim od snajperskih napada. U “aleji snajpera” je 18.11.1994. godine ubijen sedmogodišnji dječak Nermin Divović. Priča o Nerminu predstavlja izuzetno važan dio muzejske kolekcije, ali i postavke “Pazi snajper!”. Istraživanje i produkcija izložbe je podržana kroz grant Balkan Investigative Reporting Network (BIRN). Predstavljanje izložbe u Beogradu omogućio je forumZFD u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava i Galerijom Endžio Hab. Izložbu je podržao University of the Arts London. 

Kustosi izložbe

Paul Lowe i Elma Hodžić