Arhiv izložbi

Wake up Europe! – Mobilizacije podrške i solidarnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane tokom rata 1992-1995

Historijski muzej Bosne i Hercegovine je u oktobru 2021. godine predstavio izložbu “Wake up Europe! Mobilizacija podrške i solidarnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane tokom rata 1992.-1995.” Dok je za većinu ljudi u Evropi rat u Bosni i Hercegovini bio samo TV događaj, istovremeno,  hiljade pojedinaca odlučili su da ne žele ostati samo posmatrači. Podrška i mobilizacija solidarnosti imala je različite oblike i nije bila ograničena samo na profesionalne organizacije za pomoć. Uključivala je obične građane, neformalne grupe, nevladine organizacije, gradove i umjetnike. Realizirala se kroz pomoć bosanskim izbjeglicama koje su stigle u druge evropske zemlje, prikupljanje i transport hrane, lijekova i opreme u Sarajevo i ostale dijelove BiH, i/ili organiziranje demonstracija, sastanaka, informativnih kampanja u cilju mobiliziranja sugrađana i vršenja pritiska na vlastite vlade da promijene politiku prema BiH. Ove inicijative bile su heterogena mobilizacija, kombinacija humanitarnog i građanskog angažmana, često u bliskoj interakciji s onima u Sarajevu i BiH, koji su bili uključeni u građansku, kulturnu i intelektualnu odbranu bosanskog načina života. Cilj izložbe je pružiti historijski pregled ovih mobilizacija u Evropi, koje su manje poznat aspekt rata u Bosni i Hercegovini. U izložbi su predstavljeni različiti oblici inicijativa, koji su ilustrirani kroz konkretne primjere. Osim toga, izložba želi potaknuti razmišljanje o ključnom pitanju sadašnjosti: Šta podrazumijevamo pod solidarnošću? Činimo li dovoljno da pokažemo solidarnost s drugima?

Izložba je projekat Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u saradnji sa Memory Lab-om, koju su podržali Goethe institut Bosna i Hercegovina i Francuski institut Bosna i Hercegovina, a realizuje se u sklopu Francusko-njemačkog kulturnog fonda. Izložba je predstavljena u Barceloni, Berlinu i Strasbourgu. 

Autori izložbe

Nicolas Moll, Dina Memić i Elma Hašimbegović

Dizajn

Samina Tanović