Muzejske priče

Priča o najvećem muzejskom eksponatu

Oklopni voz je namijenjen za oružanu borbu. Sastoji se od oklopljene lokomotive, nekoliko oklopljenih naoružanih vagona i pomoćnih vagona ili platformi. Prvi put se pojavio u Američkom građanskom ratu (1861.-1865.). Najveću primjenu tokom Drugog svjetskog rata oklopni vozovi su imali u okupiranim zemljama Europe, naročito u bivšoj Jugoslaviji. Korišteni su za zaštitu važnih željezničkih pruga i objekata na njima od napada partizanskih jedinica. Voz koji posjeduje Historijski muzej BiH je jedan od tri oklopna voza u sastavu domobranstva NDH čiji su oklopni vagoni izrađeni tijekom 1942. u željezničkoj radionici u Zagrebu.