70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina

Depo je prostor za pohranjivanje i čuvanje muzejske građe. „Podzemni svijet muzeja“ u kojem prikupljamo, čuvamo i proučavamo kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine je dostupan isključivo voditeljima zbirki, konzervatorima i restauratorima. Historijski muzej Bosne i Hercegovine posjetiteljima otvara vrata Zbirke trodimenzionalnih predmeta kako bismo vam u što boljem svjetlu predstavili izazove i značaj muzejske prakse.

Muzejske čuvaonice su se godinama punile sadržajem i mijenjale se onako kako se i sam muzej mijenjao. Muzej je osnovan 1945. godine s ciljem čuvanja prikupljanja, zaštite, prezentacije i promoviranja tekovina narodnooslobodilačke borbe i naslijeđa Drugog svjetskog rata i nekada je bio prepoznatljiv kao Muzej Revolucije Bosne i Hercegovine. Godine 1993. je preimenovan u Historijski muzej BiH, čime je prošireno područje djelovanja institucije i na druge historijske periode. Međutim, kolekcije Muzeja revolucije BiH prikupljane i proučavane više od 45 godina danas traže novo propitivanje i analizu, kako u kontekstu muzejske prakse, tako i u kontekstu historiografije. Otvoreni depo je otvorena i nedovršena priča o djelovanju, uređenju i društvenoj ulozi Muzeja revolucije Bosne i Hercegovine, ispričana kroz predmete iz Drugog svjetskog rata i predmete iz perioda socijalizma.