Muzejske priče

Priča o solidarnosti: Nošenje ranjenika

Kompozicija Nošenje ranjenika je djelo hrvatskog kipara i likovnog pedagoga Antuna Augustinčića (1900.-1979.) koji je pored bogatog likovnog opusa u Jugoslaviji, stekao ugled u svijetu osvajajući brojne konkurse za spomenike. Skulptura Nošenje ranjenika iz Historijskog muzeja BiH je samo jedna u nizu ovakvih kompozicija rađenih za različite građevine u Jugoslaviji čiji je cilj bio veličanje narodnooslobodilačke borbe. Kompoziciju čine tri lika. U prvom planu je povrijeđeni kojeg nose dva saborca, po jedan sa svake strane, čime se time nastoji pokazati ujedinjenost i međusobna solidarnost učesnika narodnooslobodilačke borbe. Tijela su oblikovana tako da je vidljiv proces izrastanja skulpture iz kamene mase.  Skulptura je otkupljena od umjetnika 1965. godine. Od tada je dio stalne ekspozicije muzeja.