Zbirke

Kolekcija Marian Wenzel/Odjeljenje za historiju umjetnosti

O kolekciji

Akademska karijera američke historičarke umjetnosti i umjetnice Marian Wenzel je uglavnom vezana za Veliku Britaniju, gdje je četrdeset godina konstantnog rada rezultiralo velikim brojem naučnih i umjetničkih radova. Marian Wenzel je imala različite akademske interese i širok repertoar tema koje je istraživala: od gotske i islamske umjetnosti, dekoracija kuća u Sudanu, etnoloških studija o medicinskim sestrama tokom Prvog svjetskog rata, grčkih minijatura iz IV i V stoljeća, stakla i nakita, do umjetnosti srednjovjekovne Bosne. Naslijeđe Marian Wenzel ogleda se u preko dvije stotine knjiga, manuskripta, studija, crteža i artefakata koje je donirala Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Njen veliki doprinos bosanskohercegovačkom naučnom svijetu je katalog ornamentalnih motiva sa srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika – stećaka, koji je rezultat višegodišnjeg istraživanja i rada na terenu na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Danas je ovaj katalog neprocjenjiv izvor informacija za sve koji izučavaju stećke. Njeni crteži, fotografije i dnevnici sa terena predstavljaju vrijedne zabilješke, ne samo o stećcima, nego i o lokalnom stanovništvu 1960-tih. Kada je 1992. godine počeo rat, Marian je razvila novi odnos sa Bosnom i Hercegovinom. Tada je dokazala svoju ljubav prema zemlji čiju historiju je istraživala. Iste godine započela je sa aktivnostima u polju zaštite kulturno-historijskog naslijeđa zemlje tokom rata. Napisala je niz članaka za eminentne strane časopise i osnovala humanitarnu organizaciju za zaštitu bosanskohercegovačkog kulturno-historijskog naslijeđa: Bosnia&Herzegovina Heritage Rescue (BHRH).  

U znak zahvalnosti i poštovanja ličnosti i djela Marian Wenzel, kao i zbog vrijednosti materijala za proučavanje historije, historije umjetnosti i arhitekture koje je povjerila muzeju, Historijski muzej Bosne i Hercegovine je osnovao zasebnu kolekciju: Odjeljenje za historiju umjetnosti Marian Wenzel.

Utemeljena

2010. godine

Na šta je muzej ponosan?

Muzej je ponosan na povjerenje koje je Marian Wenzel ukazala Historijskom muzeju BiH, donirajući svoje vrijedne knjige, fotografije i arhivsku građu, dajući nam u isto vrijeme i ogromnu odgovornost za brigu o istome. Historijski muzej BiH je, iako samo parcijalno, priznao ovu izvrsnu osobu kroz izložbu: „Marian Wenzel izbliza“, koja je otvorena 2010. godine, ali je također preuzeo dugoročni zadatak promoviranja ličnosti i rada Marian Wenzel izvan uskih akademskih krugova. Danas je stalna postavka „Zapis o Marian Wenzel“ dostupna korisnicima muzejske čitaonice.

Kontakt

Elma Hodžić (hodzic.elma@muzej.ba)