Zbirke

Kolekcija opkoljeno Sarajevo

O kolekciji

Kolekcija o ratu 1992.-1995. sastoji se od materijala sakupljenih za potrebe stalne postavke „Opkoljeno Sarajevo“, koja je otvorena u aprilu 2003. godine. Muzejski kustosi započeli su proces prikupljanja materijala od svih relevantnih institucija (bolnica, humanitarnih organizacija, pozorišta, festivala). Muzej je pozvao građane da doniraju predmete za svakodnevnu upotrebu, koje su sami pravili; prikupljeni materijal je prevazišao kapacitete izložbe i prerastao u zasebnu kolekciju. Ovo je kolekcija koja svjedoči o ljudskoj kreativnosti, vještini preživljavanja i snazi ljudskog duha – a sadrži eksponate kao što su ratne lampe, peći napravljene od konzervi, odjeća, posteri i fotografije.

Utemeljena

2003. godine

Na šta je muzej ponosan?

Ponosni smo i zahvalni na ukazanom povjerenju građana/građanki Sarajeva da čuvamo predmete koji su važan dio njihovih ratnih uspomena. Kolekcija iz dana u dan raste – u različitim formatima, digitalnim i fizičkim, dostupna je domaćoj i međunarodnoj publici.

Kontakt

Amar Karapuš (karapus.amar@muzej.ba)